• ทำงาน และพักอาศัยประจำบนเกาะเสม็ดได้
  • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
  • ไม่ใช้สารเสพติด ไม่สูบบุหรี่

16-Jan-17

 

Applied
  • ผ่านการทำงานด้านตรวจสุขภาพ หรือเป็น PN NA
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจอาชีวอนามัย
  • ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานตามสถานประกอบการต่างๆ

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.