• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • พัฒนาคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขานักเทคนิคการแพทย์

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.