• ขายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์
 • จะต้องมีรถยนต์เป็นของตนเอง

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาพยาบาล, กายภาพบำบัด
 • ประสบการณ์ด้านงานขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ขยัน, อดทน, มีความคิดสร้างสรรค์

17 hours ago

 

Applied
 • Male Age 22-27 years old
 • At least 1-3 years experience in maintenance
 • Bachelor’s degree in Engineering field

27-May-17

 

Applied
 • At least 3 years’ experience in selling experience
 • Bachelor of Pharmacy or medical science preferred
 • Customer focus and negotiation skill

26-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • Cell surface/intracellular staining of blood cells
 • Data analysis of flow cytometry output
 • Train staff relating to FACS assay, ELISA, ELISpot

26-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor’s Degree in pharma, marketing
 • Minimum 3 years’ relevant marketing
 • Good presentational skills

26-May-17

 

Applied
 • Global consumer product leader
 • Innovative and collaborative environment
 • Focus on pet care industry

26-May-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 27-35 ปี
 • ขยันและอดทน
 • สามารถขับรถออกต่างจังหวัดได้

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Nursing, with a nursing license
 • 2 years of experience as a Nurse Claims
 • Good English communication skills

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Medical Science graduation, Nurse is preferred.
 • Play to win behavior with good working team
 • Medical devices and hospital market experience

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in Blood test for 3-8 years
 • Strong leadership skills
 • 50,000-80,000 Baht plus other benefits

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาเทคนิคการแพทย์
 • Product Specialist มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • มีโอกาสได้ไปดูงานทั้งในและนอกประเทศ

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสอนและติดตั้งเครื่องมือแพทย์

26-May-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องมือแพทย์ บำรุงรักษาและติดตั้งเครื่องมือ
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • ใช้โปรแกรม word excel internet ได้ดี

26-May-17

 

Applied
 • ผู้แทนขายเวชภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์ ใน รพ.เขตกรุงเทพ
 • จบทางด้านการแพทย์และการตลาด
 • Sales Representative, Medical Devices

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์
 • มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Medical Technology
 • Good command of English
 • Performing other tasks and duties as required

26-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
 • มีประสบการณ์งานด้านเครื่องมือแพทย์
 • มีความสามารถในการจัดทำแผนเครื่องมือแพทย์

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลรัฐบาล

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Nursing or medical fields
 • Handle fax claim assessment
 • Experience in nursing service or claim assessor

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experiences in OTC/Consumer Healthcare
 • Experience in Drug Chain Store is a plus
 • Own vehicle, Result Oriented

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านเครื่องมือแพทย์, ชีวะอุปกรณ์การแพทย์
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานงานสินค้าสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • ประการณ์ทำงาน 0-2 ปี/เรียนรู้สิ่งใหม่/ทำงานเป็นทีม
 • เงินเดือน+ค่าใช้จ่าย+Commission+Incentive+Bonus

25-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน รักความก้าวหน้า
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน รักความก้าวหน้า
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-17

 

Applied
 • Pharmacy Program
 • Work Under Pressure
 • validation

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree medical science background
 • Good command of English,
 • Previous experience in the same function/role

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • TOEIC 650 upwards++
 • ประสบการณ์งานผลิตเครื่องมือ/กระดูก/ข้อต่อ/ฆ่าเชื้อ
 • อ่านแบบ DWG / รู้เรื่อง LAB / มีความรู้เรื่อง BIO.

24-May-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Medical Technology
 • Have own car
 • Able to work on site in Bangkok & Upcountry Area

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • มีประสบการณ์งานขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฏิบัติงานขาย

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Healthcare or related
 • 3-5 years experience in pharma or medical devices
 • Fluent English

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree graduate in Pharmacy or Nurse.
 • Experience as Medical Representative, Sale.
 • Have own car and driving license.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Warehouse, logistics, dentistry, medical device
 • Manager level, operations management, supply chain
 • Specialist, stock, FIFO, warehousing, pharma, ERP

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เป็นผู้ดำเนินการทางเทคนิคเกียวกับรังสี
 • กำกับดูแลงานวิชาการทางรังสี
 • ควบคุมการใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์เรย์

23-May-17

 

Applied
 • ตรวจทดสอบ และรายงานผลทาง Hematology
 • เตรียมความพร้อมใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ก่อนการรายงานผล

23-May-17

 

Applied
 • Male & female, age 21-35 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree/Master Degree in Science
 • Experience in selling scientific equipment

23-May-17

 

Applied
 • ทำงาน 6 ชม.
 • มีOT
 • เบิกค่าใช้จ่ายเมื่อออกนอกสถานที่

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Plan and execute product promotion activities
 • Excellent command of spoken and written English
 • Develop new business opportunities

23-May-17

 

Applied
 • Degree in Electrical/Biomedical Engineering
 • Male or Female (Thai nationals only)
 • 2-5 year of experience in related field

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Conduct internal /external training
 • Coordinate and support the customer about product
 • Create marketing plan with marketing team

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male / Female, Age 22 - 30 years
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing/related
 • 2-5 years experiences in marketing field

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years working experience
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy or other related
 • Energetic, Self-motivated, creative

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ: หญิง
 • การศึกษา: ปวส
 • ประสบการณ์: 1-2 ปี

16-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.