• วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
  • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
  • มีเทคนิคการทดสอบเฉพาะ เช่น ELISA, MTT assay

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.