• ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน รักความก้าวหน้า
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาเอก หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศได้

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน รักความก้าวหน้า
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's degree of Veterinary Technology Science
 • 1 year experience in the field of laboratory
 • Observe animals for abnormal clinical signs

1 hour ago

 

Applied
 • Engagement with key policy stakeholders
 • Demonstrates strategic thinking, business acumen
 • Coordinate with stakeholders

1 hour ago

 

Applied
 • Master’s Degree in Biological Sciences
 • Laboratory or research experience
 • Assist in animal protocol preparation

2 hours ago

 

Applied
 • Global consumer product leader
 • Innovative and collaborative environment
 • Focus on pet care industry

8 hours ago

 

Applied
 • University degree in Pharmaceutical
 • 2-5 years of experience in pharmaceutical
 • Excellent communication skills in Thai and English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Medical Performance management
 • 2 years’ experience in pharmaceutical
 • Prior audit, quality, GxP experience is preferred

12 hours ago

 

Applied
 • Degee in Pharmacy, Life Sciences or Science degree
 • Min. 5 yrs exp. in RA in Consumer/Pharma Business
 • Experience in OTC registration

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • มีประสบการณ์งานขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฏิบัติงานขาย

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีพยาบาล, วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ; ไม่ระบุ วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ด้านงานการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ในการปฏิบัติงานขาย

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Science or related field
 • 1 – 2 years experience in Pharmaceutical
 • Have an own car and driver's license

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing
 • 2 years’ experience as a nurse in a hospital
 • Thai national, male or female, aged 25-35 years

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Science or any related
 • 1 year experience in medical business
 • Own transportation with driving license

24-Apr-17

 

Applied
 • sales management
 • consumer health, retails, MT
 • team management

24-Apr-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Proven track record working in Medical
 • Committed to continuous improvement

24-Apr-17

 

Applied
 • regulatory affairs
 • pharmaceutical, medical devices, supplements
 • middle level

24-Apr-17

 

Applied
 • consumer health, OTC, ethical channel
 • marketing, sales
 • pharmaceutical

24-Apr-17

 

Applied
 • medical support, pharmaceutical industry
 • pharmacy degree, PhD
 • research

24-Apr-17

 

Applied
 • sales management, hospital channel
 • key account , pharmaceutical, medical devices
 • middle level

24-Apr-17

 

Applied
 • medical degree, pharmaceutical
 • medical doctor, physician
 • scientific support

24-Apr-17

 

Applied
 • 5 years of experience in clinical research
 • Expertise in operational research and clinical
 • Proficient in Microsoft programs

24-Apr-17

 

Applied
 • B.S. or Masters Degree in Medical Technology
 • Working knowledge of clinical laboratory areas
 • Work experience in a hospital clinical laboratory

24-Apr-17

 

Applied
 • Age between 25-35years old, Gender: Female/Male
 • Ability to analyze info and address problems
 • Analytical, Presentation skills and outstanding

21-Apr-17

 

Applied
 • Work for multinational FMCG company
 • Executive-level job
 • Build rich and rewarding career

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Advanced degree (e.g. Pharmacy, MD, PhD)
 • Good understanding of written and oral English
 • High customer orientation.

21-Apr-17

 

Applied
 • University degree in Veterinary Medicine.
 • Proven technical service management ability
 • Experience to gain clinical trial management

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master degree in related field
 • Direct experience in insurance or health industry
 • Strong attention to detail

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead and coordinate all Medical Affairs activities
 • Review and approve relevant promotional materials
 • Having good publication management

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (พยาบาล)
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics,Mechatronics and Biomedical
 • Exp. in Medical Device, esp. patient monitor
 • Good command in English and able to travel

21-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Market Access
 • Government Affairs Manager
 • Pricing,GI

21-Apr-17

 

Applied
 • Male & female, age 21-35 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree/Master Degree in Science
 • Experience in selling scientific equipment

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelors of Science in Medical Technology.
 • 2 years in any field of product or Medical field.
 • Able to understand and explain product.

21-Apr-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Medical Device
 • 6 years in sales management
 • excellent english

21-Apr-17

 

Applied
 • Huge opportunities for growth
 • Work with a successful medical device company
 • Highly competitive pay

21-Apr-17

 

Applied
 • MD or other relevant professional degree
 • Knowledge of medical affairs, clinical research
 • Expertise in Ophthalmology

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย มีบุคลิคภาพดี อายุตั้งแต่ 25- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานขาย อย่างน้อย 1 ปี

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.