• การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์
 • มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงานขาย
 • ประสบการณ์การทำงานที่ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล

19-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree graduate in Pharmacy or Science.
 • Experience as Medical Representative, Sale.
 • Have own car and driving license.

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree; ideally a medical, pharmacy
 • Good command of English language.
 • Deliver product key messages to target groups

18-May-17

 

Applied
 • degree in medical technology
 • Minimum 1-3 years selling experience in medical
 • Able to communicate in English

17-May-17

 

Applied
 • Degree in Veterinary Medicine or Animal Science
 • 4+ years sale experience
 • Have products knowledge

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.