• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้,Express ได้
  • มีประสบการณ์และความรู้ด้านบัญชี การเงิน และภาษี เป
  • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

 

Applied
  • มีความรู้เรื่องช่างและการก่อสร้างจะพิจรณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้การบริหารงานบุคคล และ กฤหมายแรงงาน
  • สามารถลงตรวจสอบ หน้างานสาขาได้

24-Apr-17

 

Applied
  • ทำหน้าที่ต้อนรับคนไข้ และ คอยช่วยทันตแพทย์
  • ให้ข้อมูลเบื้ยงต้นกับคนไข้มาขอคำปรึกษา
  • ปวส - ปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.