• ขายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • บริหารยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ
  • ออกพบลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทสม่ำเสมอ

4 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี
  • มีทัศนคติเชิงบวก
  • บริหารเวลา และเป้าหมาย ได้ดี และทำงานมีระบบ

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.