• เพศหญิง/ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

20-Oct-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical with pharmacy
 • Handling of product complaint/FCA’s
 • Handling of internal and external audit

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical science
 • Have understanding in GMP requirement.
 • Coordinates the timely close-out of NCR/CAPA

20-Oct-16

 

Applied
 • มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • พักอาศัยบนเกาะเสม็ด ขับจักรยานยนต์ได้ มีรถส่วนตัว
 • เงินเดือน 10,000 ไม่รวม Bonus , เงินเวร , Extra

17-Oct-16

THB10k - 16k /month

Applied
 • ทำงาน และพักอาศัยประจำบนเกาะเสม็ดได้
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
 • ไม่ใช้สารเสพติด ไม่สูบบุหรี่

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.