• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วทบ.), พยาบาล
 • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • คนไทยทุกคนที่อายุครบ 18 ปี
 • เขียนบรรยายประสบการณ์ดีๆของคนไข้ผ่าน Facebook
 • เงินเดือน 1,000,000 บาท / เดือน

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s level degree in a laboratory science
 • Advanced skill level in bacterial diagnostics
 • Conducting research projects initiated by SLCP

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • สามารถเขียน WI , SOP ที่ใช้ในงานได้
 • มีประสบการณ์ทางด้าน QA/QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้เรื่องระบบ GMP
 • มีใบประกอบโรคศิลป์

24-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษดีพอสมควร
 • ชอบงานด้านเอกสารและงานทะเบียน

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in nursing science
 • Background in clinical trials, HIV/AIDS, GCP
 • 2 years of experience in a research and clinical

24-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female age 25 - 35 years old
 • Bachelor Degree in Doctor of Optometry
 • Thai Nationality Only

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.