• มีประสบการด้านการแพทย์แผนตะวันออกอย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านอาหารเสริมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.