• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และสุขภาพแก่ลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และสุขภาพแก่ลูกค้า

07-Dec-16

 

Applied
 • Enhance GMP compliance of GMP concerned department
 • Validation of the medicines products
 • Evaluate products quality review

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy, Nursing
 • 1-2 year experience as a medical representative
 • Good command of English.

06-Dec-16

 

Applied
 • ผ่านการทำงานด้านตรวจสุขภาพ หรือเป็นPN NA
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจอาชีวอนามัย
 • ออกหน่วยปฏิบัติงานนอกสถานที่

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.