• ปวส.-ป.ตรี สาธารณสุข/พยาบาลหรือที่เกี่ยวข้อง
 • พร้อมเรียนรู้รักการบริการทำงานนอกสถานที่นอกเวลาได้
 • ภูมิลำเนาอยู่เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 20 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • วางแผนและบริหารจัดการการเลี้ยงสุกร
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้เลี้ยงสุกร
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาสัตวศาสตร์

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • มีวุฒิบัตร / ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • มีวุฒิบัตร / ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

21-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบต่อการบริหารทีมงานราชเทวีคลินิก
 • วางแผนการขายในแต่ละช่วงเวลา
 • วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของสาขา

21-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Activity targets achieved as per sales plan.
 • Tertiary qualifications in Business, Commerce
 • Key account management and targeting.

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.