• ขายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • บริหารยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ
 • ออกพบลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทสม่ำเสมอ

27-Jun-17

 

Applied
 • Male or female, age between 23-28 years
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Science
 • 1-2 years experience in pharmaceutical industry

26-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s Degree; ideally a medical, pharmacy
 • Good command of English language.
 • Deliver product key messages to target groups

26-Jun-17

 

Applied
 • At least 1 year of experience in OTC
 • Bachelor's Degree in Medical Science,
 • New Graduated is welcome

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year of experience in OTC
 • Bachelor's Degree in Medical Science,
 • New Graduated is welcome

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Science in Medical Technology only
 • 0-5 years of sales experiences
 • Good command of spoken and written English

14-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.