• วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชศาสตร์
 • รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา
 • ตรวจสอบการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องมือใน Lab

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีความรู้ด้าน QC
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Pharmacy
 • 2 years’ experience in Pharmaceutical or healthcar
 • Strong interpersonal and communication skills,

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy, Nursing
 • 1-2 year experience as a medical representative
 • Good command of English.

29-Nov-16

 

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Have Knowledge about ISO 18000
 • Contract Agreement 1 year

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ผ่านการทำงานด้านตรวจสุขภาพ หรือเป็นPN NA
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจอาชีวอนามัย
 • ออกหน่วยปฏิบัติงานนอกสถานที่

28-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิเภสัช
 • มีประสบการณ์ ในโรงงานยา คน หรือ สัตว์
 • ประจำโรงงานที่ลำลูกกา คลอง 14

18-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.