• ผ่านการทำงานด้านตรวจสุขภาพ หรือเป็นPN NA
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจอาชีวอนามัย
  • ออกหน่วยปฏิบัติงานนอกสถานที่

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.