• เพศหญิง/ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

23 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical science
 • Have understanding in GMP requirement.
 • Coordinates the timely close-out of NCR/CAPA

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical with pharmacy
 • Handling of product complaint/FCA’s
 • Handling of internal and external audit

23 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีความรับผิดชอบทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รักงานบริการ

26-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree on Technical education
 • Knowledge of GMP/FDA requirements
 • Experience in technical service / maintenance

25-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ผู้ช่วยสัตวแพทย์อย่างน้อย 2 ปี****
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • รักสัตว์เลี้ยง สะอาด มีวินัย ขยัน ตรงต่อเวลา

25-Oct-16

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่า
 • สุขภาพแข็งแรง และรักสัตว์
 • มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา

25-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานผลิตยา
 • ดูแลเครื่องจักรให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน
 • บริหารงานในแผนกและพัฒนางานทำให้งานบรรลุตามเป้าหมาย

25-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
 • ประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลของการอบรม
 • บริการให้ข้อมูลด้านยาสำหรับลูกค้าและทีมงานขาย

25-Oct-16

 

Applied
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของผลการทดสอบ
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมคุณภาพ

25-Oct-16

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

25-Oct-16

 

Applied
 • มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • พักอาศัยบนเกาะเสม็ด ขับจักรยานยนต์ได้ มีรถส่วนตัว
 • เงินเดือน 10,000 ไม่รวม Bonus , เงินเวร , Extra

24-Oct-16

THB10k - 16k /month

Applied
 • ทำงาน และพักอาศัยประจำบนเกาะเสม็ดได้
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
 • ไม่ใช้สารเสพติด ไม่สูบบุหรี่

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ด้าน GMP และ ISO เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้าน Pharmaceutical Manufacturing Process

24-Oct-16

 

Applied
 • prepare documents needed for production
 • knowledge supply chain framework
 • Maintains the production schedule

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • พัฒนาคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขานักเทคนิคการแพทย์

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ผู้ช่วยสัตวแพทย์อย่างน้อย 2 ปี****
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • รักสัตว์เลี้ยง สะอาด มีวินัย ขยัน ตรงต่อเวลา

21-Oct-16

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่า
 • สุขภาพแข็งแรง และรักสัตว์
 • มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง หรือชาย อายุระหว่าง 24-35 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง-สมบูรณ์
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.