• ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ
  • ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ในกรณีจำเป็น
  • อำนวยความสะดวกในกรณีลูกค้าต้องการคำปรึกษาทั่วไป

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • นักจิตวิทยา
  • นักจิตวิทยาบำบัด
  • บำบัดสุรา ยาเสพติด

15-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.