• ขายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • บริหารยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ
 • ออกพบลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทสม่ำเสมอ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี
 • มีทัศนคติเชิงบวก
 • บริหารเวลา และเป้าหมาย ได้ดี และทำงานมีระบบ

1 hour ago

 

Applied
 • ขายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • บริหารยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ
 • จะต้องมีรถยนต์เป็นของตนเอง

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุ
 • มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy.
 • Prepare and advise planners on BOM
 • Prepare work procedure and instruction

1 hour ago

 

Applied
 • Pharmaceutical production, medicine, laboratory
 • Quality Assurance, QA, Specialist, Senior level
 • Generic, pharmacy, science, manufacturing, drugs

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Sciences
 • At least 2-5 years’ experience in a pharmaceutical
 • Knowledge of ISO 9001 requirements

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Biology,Biochemisty
 • 2 years of experience in Pharmaceutical
 • Fluent in both written and spoken English.

27-Apr-17

 

Applied
 • Medical Doctor with a medical license
 • 3-year experience in medical care
 • Fully fluent spoken and written English

27-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Pharmacy,Pharmaceutical Science,Science
 • Experience in Quality Control, Quality Assurance
 • Good command in English

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality Assurance, Pharmaceutical, Manufacture
 • Manager Level, Plant Production, Medicine, Drugs
 • Generic, International, QA, QC, GMP, cGMP, CAPAs

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 year of pharmaceutical
 • Good command in English skill.
 • Knowledge of GMP.

24-Apr-17

 

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 5 ปี

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 5 ปี

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์
 • อายุ 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า 5 ปี

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.