• เพศชาย / หญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี
  • ต้องมีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุ
  • มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

21-May-17

 

Applied
  • ขายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • บริหารยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ
  • ออกพบลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทสม่ำเสมอ

21-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.