• เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • developing & implementing custom nutrition class
 • Provide nutrition training to support
 • supporting all assigned regulatory aspects

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสาขารังสีเทคนิค
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประกาศนียบัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ(NA)
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและปฏิบัติงานตามแนวทาง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียมและส่งอาหารตามหอผู้ป่วย
 • แยกประเภทอาหารให้ถูกต้องกับผู้ป่วย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing plan, clinical products
 • marketing master plan
 • Medical equipments

7 hours ago

 

Applied
 • Medical equipment
 • Nursery, Home therepy
 • product demonstration

7 hours ago

 

Applied
 • Discuss GE Healthcare products
 • Adopting a proactive approach to identify risks
 • Coordinate the effort of the team

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • ยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop & implement marketing strategy
 • Responsible for sales target achievement.
 • Compile market information, market situation

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Create annual sale plan, sale target, credit term,
 • Operate within the approved budgetary cost control
 • Perform other duties

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing
 • 2 years’ experience as a nurse in a hospital
 • Thai national, male or female, aged 25-35 years

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Science in Medical Technology only
 • Have own transportation
 • Good command of spoken and written English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Clinical Research Associate
 • Bachelor's degree in health care/scientific
 • make an impact to patient health globally

21 hours ago

 

Applied
 • Patient Service experience
 • business development
 • excellent english

07-Dec-16

 

Applied
 • knowledge in Thailand Public Affairs, Policies
 • 5-10 years experiences in Pharmaceutical,
 • Excellent in English

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmacy
 • Experience in vaccine industry is a must
 • Fluent in English

07-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female
 • Bachelor of science or related field is preferable
 • At least 2 years experience as Sales

07-Dec-16

 

Applied
 • Sales planning manager
 • Sales planning
 • Sales manager

07-Dec-16

 

Applied
 • Process daily fax claims service
 • Process& approve reimburse / invoices claims
 • Coordinate with hospital for claims processing

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Pharmaceutical.
 • Exp. Pharmaceutical Sales & Marketing. TOEIC=600
 • Good understanding of local market pharmaceutical.

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่

06-Dec-16

 

Applied
 • Experience in Nutrition Product/Pharma/Health Care
 • Degree in Pharmacy, Health Science,Food Science.
 • New nutrition product development project.

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Gathers and prepare preliminary clinical analysis
 • Develops/prepare report and assists in the develop
 • Assists in the administration of assigned program

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Admin support for sales department-Sales admin
 • Brand strategy/Marketing communicatio-Sr Brand Mgr
 • Provide medical & clinical expertise-Medical Mgr

06-Dec-16

 

Applied
 • degree in Law
 • More than 5 years Legal/Compliance experience
 • Healthcare, Pharmaceutical, Medical Device

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher in nurse or medical technology
 • Experience in hospitals or insurance companies
 • Ability to demonstrate customer led thinking

06-Dec-16

 

Applied
 • Strong in National Sales Management
 • >15 years in Medical Devices/Orthopedic or similar
 • Fluent Command in English

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related field.
 • Experience: 3- 5 Years
 • HR resource planning

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical/Biomedical Engineering
 • 2-5 year of experience in related field
 • Male or Female (Thai nationals only)

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age between 28-35 years old
 • Bachelor's degree or higher in Pharmacy or Science
 • 3-5 years working experience in the pharmaceutical

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in a science
 • Registered Nursing certification or equivalent
 • Previous experience as a clinical research

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor of Science, Pharmaceutical
 • Experience in product/Brand Management
 • Good command in English

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical
 • Experience in Gastrointestinal, Skin, Gynae field
 • Excellent command of written and spoken English

05-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Sciences or Medical Sciences
 • 1 - 2 years sales experience in the Pharmaceutical
 • Good personality, communication and negotiation

05-Dec-16

 

Applied
 • Thai, age 32-45 is prefer. Good English
 • Exp in Sales, Marketing function
 • Exp working in hospital or clinic

05-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน เภสัชกร 3-4 ปี
 • สามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Product Manager (Consumer Health Product)
 • 5 Years Experiences in Consumer, Pharmacy Degree
 • 90,000 - 100,000

05-Dec-16

THB90k - 120k /month

Applied
 • Conduct internal /external training
 • Coordinate and support the customer about product
 • Create marketing plan with marketing team

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree from a recognized Veterinary School
 • TOEIC or equivalent minimum score of 600
 • Availability for evening, holiday and weekend

05-Dec-16

 

Applied
 • Consolidate financial results for monthly review
 • JDE/Oracle experience highly desirable
 • Responsible for product cost and transfer pricing

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years in nursing experience
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Good Service, Computer literacy is essential

05-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality with aged between 28– 45
 • Bachelor’s Degree in nurse, medical or related
 • Very good command of the English language.

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Sales Manager
 • Product Manager
 • Product Specialist, Key Account Manager

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.