• มีความสามารถและทักษะทางด้านการซ่อม
 • ซ่อมรถวีลแชร์ และเตียงพยาบาล
 • ดีลกับลูกค้าเพื่อซ่อมของให้ตรงตามความต้องการ

3 hours ago

 

Applied
 • Base Salary 80,000 - 100,000 Baht
 • Individual Working
 • Medical Devices sales

3 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • B.S. or Masters Degree in Medical Technology
 • Working knowledge of clinical laboratory areas
 • Previous work experience in clinical laboratory

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in nursing, public health
 • 5 years in the conduct of clinical research
 • Oversee the clinical research procedures

3 hours ago

 

Applied
 • Marketing, Training
 • Medical supplies
 • Medical device

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Branch Manager Health Care or Clinic
 • English Communication
 • Sales Skill

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประกาศนียบัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ(NA)
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสาขารังสีเทคนิค
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและปฏิบัติงานตามแนวทาง

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียมและส่งอาหารตามหอผู้ป่วย
 • แยกประเภทอาหารให้ถูกต้องกับผู้ป่วย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide nutrition education
 • Participating Country Wellness Tour
 • Able to travel

19-Jan-17

THB35k - 70k /month

Applied
 • Ultrasound X ray
 • sales, account maanagement
 • medical

19-Jan-17

Above THB120k /month

Applied
 • At least 3 years' experience in Hospital Listing
 • Support Scientific documents for hospital listing
 • Degrees in Pharmacy, Life Science or Medicine

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Country Manager, General Manager
 • Business Director, Senior Sales Manager
 • Dental, medical device

19-Jan-17

 

Applied
 • Graduate of Nursing
 • IV Nurse
 • Experience in Hospital

19-Jan-17

 

Applied
 • Medical imaging, dental, x ray, ultrasound
 • marketing, sales, proiduct manager
 • regional explosure, south east asia

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Nursing
 • 2 years’ experience as a nurse in a hospital
 • Thai national, male or female, aged 25-35 years

19-Jan-17

 

Applied
 • degree in Pharmacy/Pharmacology/Food Science
 • one year experience in drug registration
 • own car will be given priority

18-Jan-17

 

Applied
 • Assist in the education of visiting technicians
 • Interact with outside technicians, physicians
 • Serve as a field medical research technician

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical and MBA
 • 3 - 5 years experience of marketing in drugstore
 • Excellent presentation skill

18-Jan-17

 

Applied
 • Pharmacist of preferred with MBA.
 • 10 years in pharmaceutical sales & marketing
 • Monitor market movements, analyzes competitors

18-Jan-17

 

Applied
 • Strong knowledge of Surgical Devices
 • Been in commercial of Orthopedic,Trauma,Spine, etc
 • Experiences in sales & marketing strategies

18-Jan-17

 

Applied
 • Developed comprehensive products' marketing plan
 • Manage promotional budget expenditure
 • Designed, developed product training program

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Product Manager experince
 • Orthopedic or Medical Device experience
 • excellent English

18-Jan-17

 

Applied
 • regulatory affair
 • food , drug, cosmetic , supplement
 • assistant

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy,
 • Proven record of good performance
 • Fair command of English

18-Jan-17

 

Applied
 • MD degree ,
 • Medical service , scientific
 • pharmaceutical industry

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • OTC , NSM , Pharmaceutical product
 • people management sales management
 • Area sales manager

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Business development role to lead Thai market
 • Top MNC in providing security services
 • Market leader in business services industry

17-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Manage multiple key accounts
 • Working in multinational company
 • Good benefits and compensation

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • B.Sc. or higher in Science or related field.
 • 2-3 years of sales experience in Life Science
 • Strong commitment to sales achievement

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle sales targets and find new prospects
 • Maintains and Demonstrates scientific knowledge
 • Maintain relationship with key customers

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • medical device
 • supply chain, inventory
 • regional exposure

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degee in Pharmacy, Life Sciences or Science degree
 • Min. 5 yrs exp. in RA in Consumer/Pharma Business
 • Experience in OTC registration

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy, Science
 • 3-5 year experience in hospital sales
 • Own car is preferable

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Medical Science, Nursing
 • Experience in medical or healthcare businesses
 • Able to mobile or relocate to work in up-country

17-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • Degree in Pharmacy or related fields
 • Experience in ETH market
 • Fluent in English and computer literacy

17-Jan-17

 

Applied
 • Create annual sale plan, sale target, credit term,
 • Operate within the approved budgetary cost control
 • Perform other duties

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Regulatory Affair of pharmaceutical
 • Experience in Regulatory Affair of healthcare
 • knowledge of registration, regulatory compliance

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • -Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Science
 • -5 years experience in Medical Representatative
 • - Fluent in English both written and spoken

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • medical device
 • sea, apac , sales, channel
 • distributor management

16-Jan-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Medical Application Specialist
 • Automated Blood cell counter and Blood Chemistry
 • deliver the best service to our customer.

16-Jan-17

 

Applied
 • Manage accurate sales forecasting
 • 3 years of strong sales track record
 • Male or female, Thai nationality only, aged 30-50

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.