• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
  • สามารถเขียน WI , SOP ที่ใช้ในงานได้
  • มีประสบการณ์ทางด้าน QA/QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

 

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีความรู้เรื่องระบบ GMP
  • มีใบประกอบโรคศิลป์

24-Apr-17

 

Applied
  • จบการศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
  • มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษดีพอสมควร
  • ชอบงานด้านเอกสารและงานทะเบียน

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.