• ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขเภสัชศาสตร์
 • มีความรู้ระบบมาตรฐาน GMP

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านออร์โธปิดิกส์
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

4 hours ago

 

Applied
 • ขายวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • มีประสบการณ์ด้านการขายวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์
 • จะต้องมีรถยนต์เป็นของตนเอง

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาพยาบาล, กายภาพบำบัด
 • ประสบการณ์ด้านงานขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ขยัน, อดทน, มีความคิดสร้างสรรค์

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experienced in medical device sales
 • Have background in nursing or lifescience
 • Able to lead a team of product specialist

27-May-17

THB70k - 90k /month (includes high commission)

Applied
 • Male Age 22-27 years old
 • At least 1-3 years experience in maintenance
 • Bachelor’s degree in Engineering field

27-May-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • นำเสนอสินค้าทันตกรรม ตามที่นัดหมายไว้

27-May-17

 

Applied
 • สนใจในงานพัฒนาคุณภาพ HA หรือ JCI และการจัดอบรม
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์
 • หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

27-May-17

 

Applied
 • 15 years Product Development in Healthcare, Pharma
 • Good in English, ability to oversea traveling
 • Proven track record of working in a R&D/NPD/NPI

27-May-17

 

Applied
 • 10 years in Research/Product Development
 • R&D Manager in Healthcare, Pharma, Medical Devices
 • Good in English

27-May-17

 

Applied
 • Degree in Medical Instrumentation
 • Experiences within sales functions
 • Have own car and ability to work in upcountry

27-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old.
 • Degree in Medical Instrumentation
 • Minimum 2 years’ experience of Sales or Specialist

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age 30-40 years old
 • Degree in, Nursing,Medical Instruments
 • At least 2 years experience as Sales Supervisor

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years’ experience in selling experience
 • Bachelor of Pharmacy or medical science preferred
 • Customer focus and negotiation skill

26-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • Autoimmunity Application Specialist
 • University degree, Medical Technology/Science
 • Minimum 3 year of experience either in IVD

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุติปริญญาตรี สาขาเภสัช
 • หากมึประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • Cell surface/intracellular staining of blood cells
 • Data analysis of flow cytometry output
 • Train staff relating to FACS assay, ELISA, ELISpot

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in pharma, marketing
 • Minimum 3 years’ relevant marketing
 • Good presentational skills

26-May-17

 

Applied
 • 3 years’ experience in dermatological products
 • Responsible for sales analysis and target setting
 • Experience in Ethical channel

26-May-17

 

Applied
 • Global consumer product leader
 • Innovative and collaborative environment
 • Focus on pet care industry

26-May-17

 

Applied
 • Age over 28 years
 • degree in Pharmaceutical sciences
 • 3 years’ experience in pharmaceutical product

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Marketing จากโรงพยาบาลหรือคลีนิกค
 • สือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

26-May-17

 

Applied
 • High vocational or higher in Engineering
 • work experiance 1-5 years
 • good command of English

26-May-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 27-35 ปี
 • ขยันและอดทน
 • สามารถขับรถออกต่างจังหวัดได้

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • ต้องการความก้าวหน้า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • degree in Nursing, with a nursing license
 • 2 years of experience as a Nurse Claims
 • Good English communication skills

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Medical Science graduation, Nurse is preferred.
 • Play to win behavior with good working team
 • Medical devices and hospital market experience

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, max. 35 years of age
 • Bachelor degree, preferably majoring in Pharmacy.
 • Having knowledge & experience in listing documents

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Applications Consultant
 • Clinical Teaching
 • medical radiations

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 22 – 33 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ดูแล / จัดเตรียม / จัดเก็บเครื่องมือ

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - โท สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบโรคศิลป์
 • พยาบาล Screening- Nurse อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในเรื่องการจ่ายสินไหม
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel/Word ได้ดี

26-May-17

 

Applied
 • experience in Blood test for 3-8 years
 • Strong leadership skills
 • 50,000-80,000 Baht plus other benefits

26-May-17

 

Applied
 • Excellent communication skills Thai and English
 • Minimum 2 years office experience
 • Salary 30K and above, 5 Days working

26-May-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนยา

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาเทคนิคการแพทย์
 • Product Specialist มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • มีโอกาสได้ไปดูงานทั้งในและนอกประเทศ

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถสอนและติดตั้งเครื่องมือแพทย์

26-May-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องมือแพทย์ บำรุงรักษาและติดตั้งเครื่องมือ
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • ใช้โปรแกรม word excel internet ได้ดี

26-May-17

 

Applied
 • ผู้แทนขายเวชภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์ ใน รพ.เขตกรุงเทพ
 • จบทางด้านการแพทย์และการตลาด
 • Sales Representative, Medical Devices

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขายเครื่องมือแพทย์
 • มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (พยาบาล)
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (พยาบาล)
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาล
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาล
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาล
 • ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Bachelor’s Degree in Pharmaceutical
 • 5 years working experience in regulatory affairs
 • Product advertising and promotional

26-May-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Analyze the quality and quantity of production
 • Maintain the cost effectiveness of methods
 • Train new hires and all subordinates

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความเข้าใจวิธีการขึ้นทะเบียนยาตาม ACTD รวมทั้
 • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้ในการแ
 • ปริญญาตรีเภสัชวิทยา และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3

26-May-17

 

Applied
 • Command of English and computer skills.
 • Experience in oncology or neurology will be advant
 • Creative and good communication skills.

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.