• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, เภสัชศาสตร์ ฯ
  • มีความสามารถ ทักษะ ในการ Presentation
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจเครื่องสำอาง

16 hours ago

 

Applied
  • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

16 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.