• มีพื้นฐาน และความเข้าใจในงานขาย
 • กล้าที่จะคุย ไม่งอแง งงๆ ง้องแง้ง (สำคัญมาก)
 • บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ (ค่าคอมดี)

6 hours ago

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 28-40years
 • Developing a PR plan and media relations strate
 • Experience in organizing CSR events

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะหรือประสบการ์ในการเขียน content
 • Social Media Promotion การตลาดออนไลน์
 • Social Media Ad,google, facebook, twitter,Line

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work on traditional media: Print ads, posters
 • Work on web media: Website, CMS, SEO
 • Work on social media: Facebook, Youtube, Twitter

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขานิเทศศาสตร์ การตลาด
 • ประสบการณ์ด้าน Event อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ติดต่อประสานงานดูแล Project Event ที่ได้รับมอบหมาย

23 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in marketing, communication arts, business
 • At least 4 years in Advertising/Digital agency
 • Able to communicate in English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5-10 years in Digital or Advertising
 • Sales Pitching
 • Global Firm

24-Feb-17

THB90k - 160k /month

Applied
 • Digital, SEO, Sales
 • Marketing, Digital, Sales
 • Google,

24-Feb-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีด้าน Graphic Design, Interactive Design,
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปีในสายงาน Graphic Designer
 • สามารถทำแอนิเมชั่นได้ สามารถใช้โปรแกรมของ Adobe

24-Feb-17

 

Applied
 • งานต้องสวย ต้องบาด สามารถใช้ Reference เป็น
 • ปริญญาตรีGraphic Design, Interactive Design,Advert
 • ประสบการณ์ 1- 4 ปีในงาน Graphic Designer

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in MBA, Marketing
 • Aged 45-55 years old
 • experience in business development

24-Feb-17

 

Applied
 • อายุ23-35ปี จบ ป.ตรี สาขานิเทศศิลป์ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบกราฟฟิก 1 ปีขึ้นไป
 • ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบสูง

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • One of the world's leading gaming companies.
 • 3 years’ work experience in project managing.
 • Build a rich and rewarding career.

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • รักการอ่าน ชอบอ่านหนังสือดีๆ เป็นชีวิตจิตใจ
 • เข้าใจเรื่องการตลาด เรื่องแบรนด์ ว่ามันสำคัญ
 • รู้จักสื่อสารผ่านถ้อยคำ โดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำ

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or master degree in any related fields
 • 5 years of working experience in social media
 • Thai native speaker

24-Feb-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม After Effects, Adobe Premiere Pro
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop
 • สามารถใช้โปรแกรม 3d ได้ จะพิจารณาพิเศษ

24-Feb-17

 

Applied
 • Support local content & photography projects
 • Improve quality of website content
 • Fluent English & Thai

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Optimise the quality website content
 • Conduct market & competitor research initiatives
 • Fluent English language skills

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in marketing or visual storytelling.
 • Designing and developing web-ready infographics.
 • Good command of English.

23-Feb-17

 

Applied
 • นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการจัดการทีมออกแบบ
 • ประสานงานด้Œาน Printing Production กับ Marketing

23-Feb-17

 

Applied
 • Excellent understanding of online media planning
 • Strong analytical skills
 • Strong mathematical abilities required

23-Feb-17

 

Applied
 • Good English communication skills
 • Selling to Customer Needs
 • A professional manner

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Familiarity and skill with the tools of research
 • Experience in brand concept /communication
 • Understand overall marketing activities

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 8 years of exp. in Advertising Industry
 • Degree in marketing, communication arts
 • Able to communicate in English

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญ ทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา
 • คิดคอนเซ็ปต์งาน และนำเสนอโปรเจ็กต์
 • มีความรู้ในด้านงานโฆษณาและออกแบบ

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง กับลูกค้า
 • มีใจรักงานบริการ สามารถแก้ปัญาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้,ความเข้าใจ,ประสบการณ์ในงาน Event หลายรูป

23-Feb-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Media agency, FMCG
 • Digital marketing
 • CRM, SEO,SMO

23-Feb-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บริหารงานการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Communications Arts
 • Supervise and oversee PR and advertisement’s
 • Good command in Thai and English

23-Feb-17

 

Applied
 • Review submitted customer and internal feedback
 • Handle Geo-related projects
 • Manage English language content on website

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent computer skills (photo editing software)
 • Experience &/or strong interest in photography
 • Fluent English, both written & spoken

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • คิดและออกแบบงานสร้างสรรค์ต่างๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

22-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน advertising
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถขับรถได้และมีรถส่วนตัว

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5-8 years’ experience in Public Relations
 • English skill - able to communicate
 • Agency background would be a plus

22-Feb-17

 

Applied
 • Develop and execute strategic plan for developing
 • 15 years of Experience
 • sales management as well as team management

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Planning event of Japanese mobile game
 • Developing plans to increase sales
 • Making a plan, Sales and KPI

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 yrs in developing&executing social media program
 • Online business program planning and strategy
 • excellent command of English

22-Feb-17

 

Applied
 • Work with clients to develop online media plan
 • Monitor ads to make sure they are running corectly
 • Provide analysis on media performance & execution

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in digital marketing digital platforms
 • Degree in Journalism/Communication/Marketing
 • Monitor, review and analyze the digital campaigns

22-Feb-17

 

Applied
 • Develop content strategy, marketing communication
 • assist sponsors on planning and implementing IMC
 • understanding of ATL, BTL and digital media

22-Feb-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 7 years’ experience in sales
 • Degree or higher in Marketing, Business Management
 • Develop and coordinate selling cycle & methodology

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบดีไซน์
 • โปรแกรม Illustrator / Photoshop / InDesign
 • ขยัน มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีม

22-Feb-17

 

Applied
 • Brand manager, Retail
 • Product management, trade marketing
 • Marketing

21-Feb-17

 

Applied
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีภาวะผู้นำ ควบคุมและจัดการทีมงานให้เป็นไปตามแผน
 • มีความรู้ความชำนาญในตำแหน่งงานและงาน Event ต่างๆ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Familiarity and proficiency with Excel
 • Good English fluency in both reading and writing
 • Experience in copywriting or editing an advantage

21-Feb-17

 

Applied
 • Thai, age 35-45 is prefer
 • Exp in film business, Cinema, theatrical market
 • Good English skill, exp management level

21-Feb-17

 

Applied
 • Marketing planning, Media planning.
 • Initiate strong direction communication plan.
 • Able to travel along the country.

21-Feb-17

 

Applied
 • Manage marketing budget
 • Plan, manage and execute marketing strategy
 • Work experience as a marketing officer of mobile

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.