• มีพื้นฐาน และความเข้าใจในงานขาย
 • กล้าที่จะคุย ไม่งอแง งงๆ ง้องแง้ง (สำคัญมาก)
 • บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ (ค่าคอมดี)

39 mins ago

 

Applied
 • Degree / higher in Communication Arts, Advertising
 • Create fresh ideas on event concept, exhibition
 • ึ7-10 years experience in Agency,Event Marketing

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Support production team (printing)
 • At least 1 year experienced as QC, QA for printing
 • QC for printing product, Support some task of QA

41 mins ago

 

Applied
 • Develop and execute strategic plan for developing
 • 15 years of Experience
 • sales management as well as team management

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience planning and buying Google AdWords
 • Capability to perform reporting
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

43 mins ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแล Google Adwords ให้กับลูกค้าทั่วไป
 • อ่าน/พูดภาษาอังกฤษได้
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

43 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Lead thinking on digital platforms and channels
 • Digital Marketing
 • Digital brand campaign

43 mins ago

 

Applied
 • Male/ Female, Age between 30 - 35 yrs old
 • 5 years+ exp in Online Marketing/ Social Media
 • Excellent command of English

22-Jan-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Create product page for promotion on website
 • Taking care of website’s artwork
 • More than 3 years experienced as Website Designer

20-Jan-17

 

Applied
 • Media, Marketing Service and Indirect part
 • Experience in buying marketing services
 • Develop cost saving initiatives

20-Jan-17

 

Applied
 • PR experience
 • PR Agency or Marketing Communication
 • Account Management

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Exhibition Sales and Marketing strategy
 • SEA territory
 • Manage your team to fullfill requirement

20-Jan-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 3+ years’ experience
 • Strong knowledge of paid search
 • A self-driven, goal oriented attitude

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age over 35 years old
 • Degree in Marketing, Marketing Communications
 • Fluent command of English communication skills

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master degree in Marketing or related
 • 3 years experience in manage digital communication

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Create and launch our eCommerce website
 • Maintain and update content on the website
 • Expand channels for brand awareness

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Experience as a sales executive
 • Strong interpersonal skills

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/ female, not over 40 years old
 • Bachelor’s or Master’s degree
 • At least 5 years working experience

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality. Very good spoken and written Eng
 • Salary 20,000 - 25,000 THB
 • Comfortable working with computers and IT

20-Jan-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Strong in Project and digital asset management
 • 3+ experience in the area of digital asset creatio
 • working with web-based asset management systems

19-Jan-17

 

Applied
 • Maintain the existing clients and client relations
 • Minimum 5 years of market research experience
 • Able to build strong client relationships

19-Jan-17

 

Applied
 • Strong experience in Media Buyer in media agencies
 • Develop &maintain relationships with media vendors
 • Experience in digital marketing with good English

19-Jan-17

 

Applied
 • One of the world's leading gaming companies.
 • 3 years’ work experience in project managing.
 • Build a rich and rewarding career.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Creating Animation, editing Photo and Video
 • Assist in developing, designing and scripting
 • Monitor social media for engagement, customer

19-Jan-17

 

Applied
 • Minimum 5-8 years’ experience in Public Relations
 • English skill - able to communicate
 • Agency background would be a plus

19-Jan-17

 

Applied
 • 10+ years in the field of UX or digital design
 • big data, digital technology, cognitive computing
 • marketing and digital communication

18-Jan-17

 

Applied
 • 3 – 5 + years experience in interactive
 • Excellent communication and time management
 • Strong project management skills

18-Jan-17

 

Applied
 • 3 – 5 + years experience in interactive agency
 • Excellent communication and time management
 • Strong project management skills

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านสื่อ Social เช่น Application
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • Good English communication skills
 • Degree in Business Administration, Logistics
 • 5 years’ experience in sales from the logistics

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะหรือประสบการ์ในการเขียน content
 • Social Media Promotion การตลาดออนไลน์
 • Social Media Ad,google, facebook, twitter,Line

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • media planner
 • Google AdWords
 • media buyer

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Strong interpersonal skills
 • Exceptional English

17-Jan-17

 

Applied
 • Manage and execute online plans and strategies
 • Experience in Ecommerce from luxurious property
 • Fluent in Thai and English spoken and written

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
 • Toyota Pretty 2017
 • ทีมประชาสัมพันธ์พิเศษ

17-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน digital marketing อย่างน้อย 2 ปี
 • ประสบการณ์บริหาร facebook page หรือ social media
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in a Marketing or Communication
 • 2 years in Business Development or B2B Sales
 • Happy to conduct cold calling

17-Jan-17

 

Applied
 • ประสานงานกับนักเขียนภายใน เพื่อออกบทความบนเว็บ
 • ดูแลcontent เกี่ยวกับเรื่องการออมเงิน การลงทุน ฯลฯ
 • ใช้เครื่องมือการทำตลาดออนไลน์ต่างๆได้

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอไอเดียตอบโจทย์ลูกค้า
 • บรีฟ Supplier ต่างๆ ตลอดจนควบคุมคุณภาพงาน
 • ผลิต หาข้อมูล เเละเรียบเรียง Content

17-Jan-17

 

Applied
 • Experience in marketing or visual storytelling.
 • Designing and developing web-ready infographics.
 • Good command of English.

17-Jan-17

 

Applied
 • Min 3 yr exp. in digital strategic planning
 • Min 3 yrs exp. in media planning /clients service
 • Experienced in digital campaign tools (GA,FB etc.)

17-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในแบบบูรณาการ (Creative-Hybrid)
 • ทำ VDO Clip, งาน Event, งาน Media,

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent computer skills (photo editing software)
 • Experience &/or strong interest in photography
 • Fluent English, both written & spoken

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Participate in on-going legitimate paid surveys.
 • Receive surveys from reputable companies.
 • Flexible time.

16-Jan-17

 

Applied
 • Quality assurance
 • Terminology and glossary management
 • Proficiency in using CAT

10-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกับทีม Production เพื่อสร้างรายการ
 • ควบคุมคุณภาพทีมผลิตรายการให้มีประสิทธิภาพ
 • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสปอนเซอร์รายการ

10-Jan-17

 

Applied
 • ติดต่อ/ประสานงานกับลูกค้า
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานตอบโจทย์ลูกค้า
 • ติดตามกระบวนการทำงาน / ควบคุมงานให้ตรงตามเวลา

10-Jan-17

 

Applied
 • Digital Agency
 • Digital Marketing
 • Client Service

09-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.