• จัดรายการทางวิทยุ
 • เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง ก็ได้
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก

07-Dec-16

 

Applied
 • แปลคำสั่งเกี่ยวกับการออกแบบ
 • เป็นส่วนหนึ่งของการการผลิตแค็ตตาล็อกและนิตยสาร
 • สามารถในการสื่อสารทั้งในภาษาไทย-เยอรมัน และอังกฤษ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Create detailed annual training plan and budget
 • Produce annual training plan by department
 • Train and support departmental trainers

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.