• เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในสายงานสื่อ
 • มีใจรักในงานขาย

30-Nov-16

 

Applied
 • Web Content Editor
 • Female
 • Good English and interpersonal skills

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเขียนบทความและข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • รับผิดชอบการจัดทำเนื้อหา (Content)
 • ประสานงานกับสื่อมวลชน จัดเก็บคลังภาพ และคลิปข่าว

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนสร้าง ดูแล และปรับปรุง Campaign โฆษณา
 • วิเคราะห์ Keyword จากธุรกิจของลูกค้า
 • Internship | ฝึกงาน

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.