• ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ
 • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
 • มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

48 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • BA in management, marketing or related field
 • 5-10 years of working experience in production
 • Good business acumen, strategic and analytical

48 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Native Mandarin Chinese Speaker
 • Previous Experience with Online Marketing
 • Flexible Work Hours Based from Home

49 mins ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

49 mins ago

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

49 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 2 – 5 years of experience in advertising agency
 • 3 years of experience in brand management
 • Excellent understanding of the full marketing

49 mins ago

 

Applied
 • Good experience on MS Office
 • 7-10 years of experience in Multi Company
 • Develop and direct policies and strategic planning

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Business Management
 • 10 years related hands-on experience in Consumer
 • Strong business development skill and Marketing

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนบทความ ทดลองโครงสร้าง เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิก
 • มีความรู้ด้านช่างต่างๆ เช่น การสร้าง,ซ่อม,แก้ไข

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วารสารศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

1 hour ago

 

Applied
 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

1 hour ago

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขต้นฉบับ ดูแลกระบวนการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

1 hour ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-35 years
 • Bachelor's or Master’s degree in any related field
 • 2-5 years working experience in related

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • pricing analysis, Track market
 • Strong analytical, pricing system
 • Good in English, Knowledge of SQL, R

13 hours ago

 

Applied
 • BA in journalism, communications or related field
 • 5-10 years of working experience in digital
 • Strong leadership, resourceful, forward thinking

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop insightful brand activations
 • 5-8 years experience in brand marketing
 • Develop understanding of categories

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Design and drive execution of strategy
 • Lead the vertical market cross functional team
 • Drive incremental revenue & operating profit grow

20-Jul-17

 

Applied
 • Manage, create, and publish content
 • Administer all company social media accounts
 • Develop and implement social media strategy

20-Jul-17

 

Applied
 • Online and Offline Media Communication Experience
 • in charge of both online & offline marketing
 • Excellent English skill is a must

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree preferred in MBA, Engineering, IT
 • Keen knowledge of E-commerce or Online Business
 • Exp working with Social Media Agency

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent English writing/editing skills
 • Ability to cope with tight deadlines
 • Prior editing experience at least 2 years

20-Jul-17

 

Applied
 • At least 10 years of exp. in technology/innovation
 • Understand IOT, Blockchain, interactive medias
 • Fluent in English language

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Intelligent Strategic Mind
 • We look for attitude and passion
 • Past Work Experience / Internships at Agencies

20-Jul-17

 

Applied
 • Experience in PPC search advertising & performance
 • Able to build large data structures
 • Extremely comfortable with data

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Key in cosmetics data
 • Pack cosmetics products
 • Communicate with office suppliers

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experienced in Advertising Agency
 • Excellent in Thai & English Communication
 • Strong communication and presentation skills

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Media agency, FMCG
 • Digital marketing
 • CRM, SEO,SMO

19-Jul-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • At least 8 years of experience in creative agency
 • Strong exp. in digital marketing & web design
 • Experienced in managing a team, P&L

19-Jul-17

 

Applied
 • Background in Business, marketing
 • Understanding of Big Data, Data Analysis
 • Strategic Thinking with data paasionate

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Website Design

19-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์ ภาพรวมธุรกิจ Bacassurance
 • ประมาณการงบประมาณของแคมเปญที่เกิดขึ้น
 • รายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลงานประกันทั้งหมด

19-Jul-17

 

Applied
 • Degree / higher in Communication Arts, Advertising
 • Create fresh ideas on event concept, exhibition
 • 3-8 years experience in Agency,Event Marketing

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Account manager
 • Advertising technology
 • Internet

19-Jul-17

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Content/creative development
 • Versatile content editor
 • Content writing, social media, agency, comms

19-Jul-17

 

Applied
 • Plan and manage SCB online content strategies
 • Evaluate content and campaign performance
 • Analyze both quantitative and qualitative research

19-Jul-17

 

Applied
 • Senior Account Executive
 • Focusing on SME clients
 • Selling on web-service program

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Commercial/ Sales
 • Experience in Media would be an asset
 • Thai National

18-Jul-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • มีแผนงานด้านการตลาด เข้าถึงผู้บริโภค
 • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ มีเครือข่ายการทำงาน
 • พัฒนาตเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

18-Jul-17

 

Applied
 • Someone who lives the JWT 4 C values - Courage
 • A team player, someone wants to push other people
 • Someone who is energetic, charismatic and fun

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing comunication manager / PR manager
 • European, Luxury motor vehicle
 • Dynamic / Smart person

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

18-Jul-17

 

Applied
 • Create and manage content on social media
 • Initiate campaigns/activities for SME engagement
 • Conduct research on latest trends digital platform

18-Jul-17

 

Applied
 • 1-2 years experienced in online marketing
 • Support clients in developing online marketing
 • Digital life and online heavy use is preferable

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Graduate in Arts/Social Science/ Journalism
 • 5 -10 years of work related experience
 • Excellent command of written & spoken English

17-Jul-17

 

Applied
 • Graphic Designer and Content Writer who has a blog
 • Experience with E-commerce and Blog
 • Part time in Bangkok Thailand

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.