• เพศชาย หรือ เพศหญิง ก็ได้
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / มีประสบการณ์ 1-3 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก

20-Oct-16

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • รักการฟังเพลง

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Maintain the highest standards of Food Hygiene
 • Develop new menus & Ensure standard of preparation
 • Overall hotel strategic plans and pricing

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.