• จัดรายการทางวิทยุ
  • เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
  • แปลคำสั่งเกี่ยวกับการออกแบบ
  • เป็นส่วนหนึ่งของการการผลิตแค็ตตาล็อกและนิตยสาร
  • สามารถในการสื่อสารทั้งในภาษาไทย-เยอรมัน และอังกฤษ

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Create detailed annual training plan and budget
  • Produce annual training plan by department
  • Train and support departmental trainers

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.