• มีความสามารถใช้โปรแกรม AI, Photoshop
 • สามารถออกแบบ Graphic design
 • ดูแลงาน IT และ Media ในส่วนการตลาด

19-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบกราฟฟิก
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, แฟลช, CSS, HTML
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์งาน Event ต่างๆของบริษัทฯ

19-Jan-17

 

Applied
 • ดูงานโฆษณาของลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดต่อและประสานกับลูกค้า
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

16-Jan-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ดูงานโฆษณาของลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดต่อและประสานกับลูกค้า
 • ฝึกงาน | งาน Full-time

16-Jan-17

THB5k - 10k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.