• ดูแลการออกแบบ/จัดทำเว็บไซต์ของบริษัท
 • ดูแลการสั่งสินค้าของลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
 • สามารถ ออกแบบ/สร้าง/ดูแล เว็บไซต์ ได้

10 hours ago

 

Applied
 • Lead product development projects
 • Develop strategic plan relating to new product
 • Ensure all products are appropriately adjusted

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท สาขา Broadcasting
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีผลงานวิชาการ

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาวารสารศาสตร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีผลงานวิชาการ

02-Dec-16

 

Applied
 • Knowledge of Hand-tufted and Axminster woven
 • 3years design experience, preferably carpet relate
 • Skilled in use of design software programs

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.