• วางแผนได้ดี บริหารจัดการเป็น ติดตามงานได้
  • เป็น Presenter ของบริษัท
  • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างาน

23-Feb-17

 

Applied
  • Business Development, Budgeting, Analysis
  • Hospitality, Rehabilitation, Medical Care
  • Financial Awareness, Travel

27-Jan-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.