• ชาย-หญิง ปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณ
  • มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบโฆษณา Event สื่อสิ่งพิ
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
  • ชาย-หญิง ปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณ
  • มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบโฆษณา Event สื่อสิ่งพิ
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.