• ปวส. - ปริญญาตรี
  • งานด้านออกแบบป้ายโฆษณา
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศ หญิง/ชาย อายุ ไม่เกิน 25 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีความรับผิดชอบสูง

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.