• ปริญญาโท สาขา Broadcasting
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีผลงานวิชาการ

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาวารสารศาสตร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีผลงานวิชาการ

02-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลสื่อการตลาดออนไลน์
 • เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

29-Nov-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์
 • มีทักษะความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศ

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.