• คุมสื่อ online และสื่อป้ายต่างๆ รวมถึงwebsite
 • จัดทำ competitor survey วิเคราะห์แและนำเสนอ
 • ขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master degree in Printing
 • Has experience over 10 years in Printing or Packag
 • Has a knowledge with Quality Management

17-Jan-17

 

Applied
 • Provide business environmental scanning info
 • Coordinate with concerned parties
 • Manage strategic plan implementation

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดรายการทางวิทยุ
 • เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • ทำงาน และพักอาศัยประจำบนเกาะเสม็ดได้
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
 • ไม่ใช้สารเสพติด ไม่สูบบุหรี่

16-Jan-17

 

Applied
 • Strong digital marketing background
 • Social Media Savvy
 • Able to relocate to Chonburi

14-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female age over 30 years old
 • Bachelors or Master degree in business, marketing
 • Experiences in product development

13-Jan-17

 

Applied
 • เข้าใจหลักการตลาดเป็นอย่างดี ในการเช่า-ขายอสังหา
 • ทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า เพื่อสื่อสารองค์กร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด

12-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด โฆษณา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

12-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลนักร้อง วงดนตรี จัดหา พร้อม audition
 • มีประสบการณ์การเล่นดนตรี 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ มีกฎระเบียบที่ชัดเจน

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดเรียง แก้ไข ไฟล์งานสื่อสิ่งพิมพ์
 • ทำงานกับเครื่อง CTP เพื่อออกเพลทให้ฝ่ายผลิต
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครื่อง CTP

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.