• คุมสื่อ online และสื่อป้ายต่างๆ รวมถึงwebsite
 • จัดทำ competitor survey วิเคราะห์แและนำเสนอ
 • ขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว

17-Jan-17

 

Applied
 • จัดรายการทางวิทยุ
 • เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • Strong digital marketing background
 • Social Media Savvy
 • Able to relocate to Chonburi

14-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female age over 30 years old
 • Bachelors or Master degree in business, marketing
 • Experiences in product development

13-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.