• วางแผนได้ดี บริหารจัดการเป็น ติดตามงานได้
  • เป็น Presenter ของบริษัท
  • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างาน

20-Jan-17

 

Applied
  • ทำการตลาดและโฆษณา Campaign
  • มีความคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ ไม่ตามใคร
  • งาน Full-time | ฝึกงาน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.