• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป มีความเป็นผู้นำ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 5 ปี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent at strategic planning, target setting
 • Degree or higher in Economics, Business Management
 • Thai nationality only

20-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้าน Online Marketing,
 • มีความรู้ความสามารถในการทำ SEO
 • ใช้ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram,

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • have experience in Graphic communication design
 • proficiency in using design software
 • have passion for graphic,media and retail

19-Feb-17

 

Applied
 • A Degree in Science, Printing, packaging
 • Efficient manufacturing operations
 • Leading Expert Organization

13-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.