• วางแผนกลยุทธทางการตลาด
  • ปริญญาตรีการตลาด หรือ อุตสาหการ
  • ประสบการณ์ด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี

14 hours ago

 

Applied
  • ปฏิบัติด้านการตลาด
  • ปริญญาตรีการตลาด
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี

14 hours ago

 

Applied
  • สามารถ : COPY EDITING, COPYWRITING, PHOTO EDITING
  • PHOTOGRAPHY, VIRAL MARKETING SKILLS PREFERRED
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

19-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.