• ประสบการณ์ในการทำงานด้าน Online Marketing,
 • มีความรู้ความสามารถในการทำ SEO
 • ใช้ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram,

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Marketing, Advertisin
 • 2 years of Online Marketing
 • Previous experience in Online Marketing

23-Jan-17

 

Applied
 • A Degree in Science, Printing, packaging
 • Efficient manufacturing operations
 • Leading Expert Organization

23-Jan-17

 

Applied
 • ดูงานโฆษณาของลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดต่อและประสานกับลูกค้า
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

23-Jan-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ดูงานโฆษณาของลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดต่อและประสานกับลูกค้า
 • ฝึกงาน | งาน Full-time

23-Jan-17

THB5k - 10k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนสร้าง ดูแล และปรับปรุง Campaign โฆษณา
 • วิเคราะห์ Keyword จากธุรกิจของลูกค้า
 • Internship | ฝึกงาน

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Modifies given artwork to suit customer
 • Makes a Production plate for the final approval
 • Create special drawing for production facility

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 2-3 year experience in Recruitment
 • Recruiting, Interviewing Skills
 • Hands on experience with various selection process

18-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, age 35-45 years
 • Master’s degree in Business Administration
 • Good command in English

18-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.