• ดูแลการออกแบบ/จัดทำเว็บไซต์ของบริษัท
  • ดูแลการสั่งสินค้าของลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
  • สามารถ ออกแบบ/สร้าง/ดูแล เว็บไซต์ ได้

31 mins ago

 

Applied
  • Lead product development projects
  • Develop strategic plan relating to new product
  • Ensure all products are appropriately adjusted

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s degree in related field
  • High level of expertise in Adobe Photoshop
  • Good skill in photography and videography

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.