• เพศชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

26-Mar-17

 

Applied
  • Graphic Designer
  • Indesign, Photoshop, Illustrator
  • Marketing Communication

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.