• ปริญญาตรี เครื่องกล หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องรถใหญ่ 1 ปี
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ สามารถยืดหยุนเวลาทำงานได้

22-Jun-17

 

Applied
  • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
  • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ปวช. - ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีความขยันอดทน ตั้งใจทำงาน

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.