• เพศชายอายุ 30-45 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไปหรือมากกว่า ในสาขาช่างยนต์
  • มีทักษะความเป็นผู้นำสูง

21-Apr-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
  • มีใบ กว. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

21-Apr-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลหรือไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านซ่อมบำรุง
  • ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.