• ซ่อมบำรุงเครื่องจักร โดยซ่อมบำรุงตามเวลาที่กำหนด
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็คทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์การบำรุงรักษาซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า

10 hours ago

 

Applied
 • Academic level knowledge of Mechanics, Electrical
 • Indoor Tire Testing
 • Experience of ISO certification is preferable

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.เทคนิคการผลิต - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบชิ้นงานแม่พิมพ์ได้

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช.,ปวส., หรือเทียบเท่า
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

21-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality.
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • Knowledge in Autonomous Control Systems

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Process engineer, Lean manager
 • Background in Engineer preferred in Industrial Eng
 • Able to work in Prathumthani

19-Oct-16

 

Applied
 • Male, age 30 - 35 years old
 • Experience 5 years in Food & Beverage industry
 • Have project management skill

10-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.