• ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
  • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

8 hours ago

 

Applied
  • maintenance and manufacturing and lubricants
  • machine , run efficiency, cost and plan
  • maintain , service standard and optima

21-Jul-17

 

Applied
  • อายุ 21 ปี ขึ้นไป เพศชาย
  • มีประสบการณ์เชื่อมงานโลหะต่างๆ
  • ไม่จำกัดวุฒิ สามารถทำงานเชื่อมโลหะได้

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.