• ประสบการณ์ในการซ่อมไฟฟ้าหรือเครื่องกล 2 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี หรือ ปวส. ด้านไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electrical and Electronic Products
 • FTK/TK projects, GIS/AIS
 • basic electrical design and secondary design

5 hours ago

 

Applied
 • CAD Design, Auto Cad, Design, Railway, Crossing,
 • Design, CAD Engineer
 • Autocad, CoCreate Direct Drafting or CAD software

5 hours ago

 

Applied
 • Being responsible end-to-end project management
 • Selecting coordinating & controlling subcontractor
 • Producing regular reports on project status

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานติดตั้ง ปรับปรุง
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ปวช. - ปวส.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Design Engineer
 • Construction Company
 • Associate Mechanical Engineer

15 hours ago

 

Applied
 • RAMS Coordinator
 • 2 years of experience in related
 • Good knowledge in EN 50126, EN 50128, IEC 61508

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • production management, project management
 • Electronic device, Factory Automation
 • CAD(2D)system development

26-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering/ Industrial
 • experience in OEM sales for Industrial products
 • Good command of written and spoken English

26-Jun-17

 

Applied
 • Master or Bachelor degree in Engineering
 • 8 years of experience in construction
 • Strong written and verbal English communication

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Build strong customer relationships
 • Support, develop sales for services and equipment
 • Must be able to travel frequently

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Work for leading employer
 • Great people, work culture
 • Great career opportunities

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 23-35 years, Thai nationality
 • degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Have good knowledge in Network

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Create document for design network and system
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Base salary 30K - 40K depend on experience

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยในการสื่อสาร
 • มีประสบการณ์การท่างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Construction of air conditioning system in factory
 • Be able to work upcountry outside
 • Design & draw a diagram, estimate

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Support to develop new IoT business (Factory IoT)
 • PM role for factory Network construction
 • Able to drive a car and have driving license

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in die casting/automotive industry
 • Introduce new product technology into TH market
 • Entrepreneurship and performance driven

26-Jun-17

 

Applied
 • battery testing engineer, as least 3 years exp.
 • Excellent in English
 • Able to spend extended periods in the USA

26-Jun-17

 

Applied
 • Selling Material testing system
 • Identify and develop new business
 • Boost Sales

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Sanitary, Environmental
 • An MBA is an advantage
 • 5 years experience of sales and marketing

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Able for AutoCAD operation.
 • Mainly duty is to control the construction site
 • Spoken & Written in English (communicate level)

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Process improvement Lean manager
 • Six sigma / Lean certicate
 • Dynamic person

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Civil /Mechanical Engineering
 • 1-2 Years Working Experience
 • Good Command in English, both written and spoken

25-Jun-17

 

Applied
 • Elevator and Escalator Industry Business
 • 5 years training experience
 • Bachelor's degree, Good in English

24-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical or Electrical
 • Understanding of technical elevator and escalator
 • Good command of English

24-Jun-17

 

Applied
 • Able to contribute many kind of industries
 • Able to work in the company which increase sales
 • Able to contribute to society in a field

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work in company with a strong
 • Able to work in the company listed
 • Provide reliable and advanced technologies

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years relevant experience in engineering
 • Automotive Filtration is a plus
 • Customer management

24-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Electrical, Mechanical
 • Master's Degree in Business Administration
 • Excellent English Proficiency

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Female or male, Thai nationality, aged 28- 32
 • Bachelor or Master Degree in Mechanical
 • 5 years of experience in mechanical design

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Global home appliances company
 • Regional position
 • Dynamic work environment

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Automation
 • 5 years of experience as a Project Manager
 • Age between 33-40 years old

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Implementing the customer adapted automation
 • Bachelor’s or Master’s degree in Automation
 • At least 5 years of experience

23-Jun-17

 

Applied
 • Age 30-33
 • Mechanical Engineer
 • IE improvement

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Learn detailed design of material handling systems
 • Learn to work in an engineering team environment
 • Learn 3D modelling and plant design

23-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
 • Good mechanical engineering skills
 • System design, mechanical design
 • Get familiar with mechanical process engineering

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work at BOI company
 • Opportunity to gain Japanese textile knowledge
 • New graduate is also welcome

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เป็นคนรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล สาขาที่เกี่
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 7 ปี มีประสบการณ์ด้านการคิดราคางานได้
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

23-Jun-17

 

Applied
 • Bechelor's Degree Electrical Or Mechanical
 • Able to use AUTO CAD
 • Able to Carry out taking off and produce Bill

23-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนงาน ควบคุมดูแลงานด้านระบบไฟฟ้า, ประปา
 • ควบคุมงานติดตั้งให้ได้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
 • ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย

23-Jun-17

 

Applied
 • Pipe , Stress ,Engineer , onshore,Dynamic analysis
 • Flow induced Vibration and Acoustic vibration
 • piping

23-Jun-17

 

Applied
 • Piping ,Drafting ,Technician, Oil , Gas
 • AUTOCAD, AUTOPLANT, VISIO
 • Familiar with 3D model (graphic design)

23-Jun-17

 

Applied
 • Polymer and Plastics Engineering, Chemical Science
 • Good Communication in English
 • experience of technical support.

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.