• ขายอุปกรณ์ไฮดรอลิค
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลโรงงาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัว , มีใบขับขี่ยานพาหนะรถยนต์

1 min ago

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 min ago

 

Applied
 • To provide technical assistance to the sales staff
 • To involve in projects sale
 • To handle the preparation of the complex quotation

1 min ago

Salary negotiable

Applied
 • Roofing, waterproofing,Asia Pacific, home office
 • Fluent written and spoken English is a MUST
 • Thai national, engineer with CAD experience

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Railway
 • Rolling Stock
 • Signaling

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Own transportation with valid driving license
 • Have good command of business English
 • Chemical or mechanical back-ground/experience

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age between 30 – 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • At least 5 years of experience in field service

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาเครื่องกลไฟฟ้า
 • มีความรู้ระบบ Network IT
 • สามารถ เขียนแบบ CAD ได้

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 7 ปี มีประสบการณ์ด้านการคิดราคางานได้
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี วิศวกรรม ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล สาขาที่เกี่
 • ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดราคา
 • อดทน ขยัน รักที่จะเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์

23 hours ago

 

Applied
 • Bechelor's Degree Electrical Or Mechanical
 • Able to use AUTO CAD
 • Able to Carry out taking off and produce Bill

23 hours ago

 

Applied
 • Experience 3 years in MEP design
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Thai Nationality, Male/Female 25-35 years old

23 hours ago

 

Applied
 • 0-3 years of experience in electrical design
 • Generate design and detailed engineering
 • Create engineering drawings, specifications

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Electrical
 • Providing on-site training for end-user
 • Able to perform preventive maintenance

23 hours ago

 

Applied
 • Semiconductor Manufacturing equipment
 • installation, repairing
 • preventive maintenance

23 hours ago

 

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

23-May-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Team Management
 • Selling Industrial Product
 • Identify and develop new business

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female. Aged 25-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering.
 • At least 3 years of experience

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานติดตั้ง ปรับปรุง
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ปวช. - ปวส.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechatronics Engineering
 • Providing product training to distributors
 • Works on sales target and closes sales

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male age 30-35 years old.
 • Bachelor's degree in Engineering or Computer
 • Good command in English

22-May-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 22-30 years old
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineer
 • Welcome new graduate

22-May-17

 

Applied
 • Assets Management Maintenance
 • Development Store Construction
 • Degree in Engineering or related field

22-May-17

 

Applied
 • To handle sales for Commercial building markets
 • To handle selling of Grundfos products to project
 • To prepare offers making sure of customers

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Leading US-based company
 • Collaborative working environment
 • Collaborative working environment

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Leading US-based company
 • Collaborative working environment
 • Join a dynamic team with growth opportunities

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำมัน
 • ปวส ขึ้นไป สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า,
 • ทำงานด้านซ่อมบำรุงอื่นๆอย่างน้อย 2 ปี

22-May-17

 

Applied
 • ติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปวส ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเลกทรอนิก
 • มีใบอนุญาติขับรถยนต์

22-May-17

 

Applied
 • ดำเนินการซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล
 • จัดทำแผนการซ่อมและสรุปรายงานประจำเดือน

22-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบท่อน้ำมัน
 • ปวช. ปวส. สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี

22-May-17

 

Applied
 • Working for a well-known Office Building in BKK
 • Attractive income, benefit & challenge of working
 • Prioritise, assign & supervise engineering staffs

22-May-17

 

Applied
 • Aircon maintenance
 • Real Estate
 • Condominium

22-May-17

 

Applied
 • Degree or higher in Mechanical, Industrial
 • 4 years’ sales experience of selling industrial
 • Possess good presentation, negotiation skills

22-May-17

 

Applied
 • Global leading MNC in mining
 • Pump maintenance and service
 • Mining mineral processing

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า

22-May-17

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เป็นคนรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

22-May-17

 

Applied
 • Able to work a building near BTS
 • to work for Japanese company
 • Work as a design architecture

20-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Analyze and repair the high tech products
 • Problem-solving of Customer and Sales Engineer
 • Check and maintain the Trial Units from customers

20-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in Automotive Manufacturing Development
 • Engineering improvements
 • Good English suchat@kensington.co.th

20-May-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 28-40 years old
 • Bachelor degree in Mechanical Engineer
 • 3-5 years working experience in product design

19-May-17

 

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

19-May-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • strong in Project management
 • M&E projects
 • strong English

19-May-17

 

Applied
 • Working strategically to find dealers and cost
 • Developing ways to cut procurement expenses
 • Investigating unfavourable events through analysis

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • 2 years of experience, and good engineering knowle
 • Can be working in the site and be able to trave

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ควบคุมเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท

19-May-17

 

Applied
 • Experience as Maintenance Manager in retail biz
 • Degree in Mechanical, Electrical Engineering
 • Able to resolve problems after operation hours

19-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.